Стефан Прохоров

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Непубликувано стихотворение

 

Стефан Прохоров

 

 

 

Написах ги и не ги пубикуваха,
старите рими и старият стих.
А как чудесно живота рисуваха
като блян, като сън и светая светих.

 

Но не се получи, е, така случва се.
И листът отиде в кофата за боклук.
И след двеста години ще остане заровен
сред кутии, торбички, кондоми и лук.

 

И пак след двеста години ще бъде намерен
и ще научат хората за живота преди.
Така че, изхвърлям те, мой стихо верен,
и едно пожелавам: просто, бъди!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 09. юни 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]