Иво Рафаилов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

под вода

 

Иво Рафаилов

 

 

след 40 минути под душа
подпухнал чист и размазан
тръгвам с колелото на работа

 

избирам маршрут с леки наклони
но не съществува идеално трасе

 

навлизам в крайморския парк
5 минути по-късно по алеите
зад диспансера
закапва

 

ето това е
ето това е

 

едва натискам педалите
пуша в движение

 

и скърбя!?

 

пуснали са пръскачките
в обитаемите парцели на парка

 

едно стихотворение на Блай започва така
„богати зъболекари поливат си градинките
даже и при дъжд“

 

Сеферис пък
говори за водоскоците в парка
под дъжда

 

западното пренебрежение и
наслагването на вода в пейзажа
на изток

 

мокрият асфалт
в който, отразявайки се
сякаш потъваш

 

тук водата е кожа,
която поглъща
камъка,
плюнката,
вятъра

 

тук казват
да си излезеш от кожата

 

тук си като
гребец от потопена галера,
притиснат от делва
със съдържание
отдавна отмито

 

тук бързаш,
смееш се,
бързаш

 

 

Електронна публикация на 04. февруари 2006 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]