Стоил Рошкев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

***

 

Стоил Рошкев

 

 

Тролеят се спусна
по стръмното на изтънялата дъга.
Следващата спирка
са ония облаци
под формата на ревност.

 

Гравитацията е изтощителна!

 

Все повече се приближаваме
          и приближаваме
          и приближаваме.
А ти?
Държиш се като гратисчия
плюнал върху пурпурен билет
за да замаже
отпечатъците
от предишно перфориране.
Спокойно!
Контрольорката
подгизва в плач
и надали й е до теб!
Така че
стига си се блъскал!
Не виждаш ли, че
тро-
        лей-
                бу-
                     сът
                           ще се пръсне?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

Електронна публикация на 01. юли 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]