Стоил Рошкев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

Грилът на неконтролируемата сласт

 

Стоил Рошкев

 

 

  Цикади
  и
  кадилаци
  и
  цикади
  и
  кадилаци.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. юли 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]