Стоил Рошкев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

НОЩНА ЛАМПА

 

Стоил Рошкев

 

 

Поразкършил
устните си
в разговор,
умореният отпи
от водата
и стана още
по-смел.
Очите му се
вдигнаха над
нощната лампа,
целите в смях
пред любимата.
Тогава
по телевизията
небостъргачите спряха.
Тя го погледна с гравитация,
с побиване
на тръпки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. юли 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]