Стоил Рошкев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

ОБВЕТРЕН ОТ ПЛАЖ

 

Стоил Рошкев

 

 

Преди красив,
сега наркоман
          направо от скалата
          се боцна
в морските вени.
          С почерк
заплува в грохота
под съпровод
от крясъци
на чайки парапланеристки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. юли 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]