Стоил Рошкев

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска литература

 

Рукналата руйна пот

 

Стоил Рошкев

 

 

селските битълси
Б. Б.*

 

Я го я Ягодаря
с ягодовите дълбоки
вдишвания от гиздавия
въздух на беритбата.

 

В тучната си бащиния
ходи милозлив
некнижният човечец, пуска
тайно глас. И туйто.

 

Тук сърцето му се стъмва
в сложните гълчави,
в челядта, в коматите,
в преодоляваеми нагорнища.

 

 

---

*Б.Б. - Божидар Богданов

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. юли 2004 г.

©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]