Валери Петров (22.04.1920 - 27.08.2014)

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | азбучен каталог

 

 

 

 

 

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]