Светислав Басара

проза

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

 

 

 

   Разкази:

    

    

  • Изгубен в супермаркета
  •  

    

    

   Превод от сръбски: Русанка Ляпова

    

    

   Разказът е включен в сборника на Светислав Басара „Изгубен в супермаркета“, прев. от сръбски Русанка Ляпова, Издателство „СОНМ“, 2016. Книгата е част от проекта „Разказът – един пренебрегнат жанр“, подкрепен от Програма „Креативна Европа“ на ЕС.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]