Зоран Ферич

проза

Литературен клуб | преводна художествена литература | азбучен каталог

 

   

  Проза:

   

  • Из „Календарът на маите“, пр. Димана Митева
  •  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Зоран Ферич
   КАЛЕНДАРЪТ НА МАИТЕ
   Превод от хърватски: Димана Митева
   Издателство „Авангард принт“
   Библиотека „Проза XXI“
   Книгата се издава с подкрепата на програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз.

    

    

    

   Публикацията е предоставена от Издателство „Авангард Принт“.

    

    

    

    

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]