Ким Гуан-Шик

поезия

Литературен клуб | съвременни корейски поети | преводна художествена литература

 

 

ХАРЕСВАМ ЖИВОТА В ПЛАНИНАТА

 

Ким Гуан-Шик

 

 

Отивам да живея в планината.
Ще си направя градина и ще посея семена.
Ще пека глинени съдове и така ще живея.
Понякога, при ясно време, ще ходя до Източното море,
ще хващам малко риба и ще се връщам.
Мразя звания и награди
и отивам да живея в планината.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 04. септември 2003 г.

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]