Жизел Сапиро

социология

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

 

 

 

   Изследвания:

    

    

  • Из „Социология на литературата“
  •  

    

    

   Превод от френски: Тодорка Минева

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Преводът е осъществен в рамките на Програма „Творчески инициативи’2022“ на Национален фонд „Култура“!

    

    

   Национален фонд ``Култура``

    

    

    

    

    

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]