Марк Странд (11.04.1934 - 29.11.2014)

поезия

Литературен клуб - 20 години! | преводна художествена литература | страницата на автора

 

Запазване целостта на нещата

 

Марк Странд

 

Превод от английски: Катя Митова

 

 

 

В полето
аз съм липса
на поле.
Така е
винаги.
Където и да съм, аз съм
нещо отсъстващо.

 

Всяка моя крачка
разделя въздуха на две
и винаги
въздухът изпълва
празното пространство,
оставено от мойто тяло.

 

Всеки си има причина
за движение.
Аз се движа,
за да пазя нещата цели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. декември 2014 г.
г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]