Урмуз

проза

Литературен клуб | преводна художествена литература | азбучен каталог

 

         Макар и недостатъчно познат и популяризиран - в лицето на най-изявените си прпедставители: Урмуз, Тристан Цара, Йон Виня, Саша Пана, Иларие Воронка, Бенжамен Фондан, Йожен Йонеско - румънският авангард предшества сходните литературни движения в Запада Европа. Разнороден и еклектичен, твърде непоследователен, преминал пътя на пълното отрицание до конструктивизма, в определени моменти той е подчертано социален и дори революционен / може би в по- голяма степен от подобните течения в Италия и Франция/. И въпреки че не е бил достатъчно признат и легализиран сред културните среди в нашата северна съседка, той пуснал корени не само в литературата, но и в някои други издкуства: скулптурата, музиката и особено в живописта, илюстрацията и плаката и пробложните изкуства. За резонанса му в поезията говорят имената на плеяда днешни поети - вече класици: Джео Богза, Еуджен Джебеляну, Вирджил Теодореску, Никита Станеску.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]