Бронислава Волкова / Bronislava Volková

поезия / poetry

Литературен клуб | публикуване | азбучен каталог

 

 

         Bronislava Volková is a Czech American exile poet and Professor at IU Slavic and Comparative Literature department. She has lived in the U.S. since the 1970s and published a number of books both in the original Czech and in English. Her latest books are produced bilingually with her own color collages as well as performed as multimedia shows. More information at bronislavavolkova.com .

 

         Бронислава Волкова е американска поетеса с чешки произход и професор към катедрата по славистика и сравнително литературознание на Университета в Индиана, САЩ. Живее в САЩ от 1970 година и е публикувала редица поетични книги и литературоведски студии на чешки и английски език. Последните й книги са двуезични и са публикувани заедно с цветни колажи, които изработва сама. Поетичните стихосбирки са също така представени и като мултимедия шоу. Повече информация на: www.bronislavavolkova.com .

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]