Франц Райт (1953-2015)

поезия

Литературен клуб | преводна художествена литература | азбучен каталог

 

 

 

  Стихотворения:

   

  • Епитафия
  •  

    

    

    

    

   Превод от английски: Пейчо Кънев

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

©1998-2023 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]