На 28-ми ноември в редакцията на вестник "Литературен клуб" се получи следното писмо от уебмастъра на най-големия сайт за литература в България "Литературна мрежа". Нека всички, които имат сайтове за литература, обърнат внимание на проблема.

"Уважаеми уебмастери,

Моля Ви за съдействие относно регистриран или предстоящ да бъде регистриран сайт под името Liter.Net на адреси : http://liternet.net , http://liter.hit.bg .

Молбата ми е да откажете хост и регистрация на този сайт.

Причината:

Направен е с присвоени (крадени) пари от проект, който е спечелен от ръководен от мен екип.

Историята накратко: През февруари бях поканен лично да участвам в конкурса “Проекти в областта на съвременните изкуства и култура”, обявен от Центъра за изкуства “Сорос” - София. И тъй като чисто формално, кандидатстването става само от името на юридическо лице, член от екипа (Иван Богданов) предложи за страна по проекта Фондация за обществено развитие Варна. Представената идея за надграждане на съществуващия повече от година сайт Литературна мрежа / LiterNet, бе одобрена измежду 93 проекта. Получените в банковата сметка на Фондация за обществено развитие - Варна средства (по силата на сключения договор от 23. 05. 2000), бяха присвоени от г-н Иван Богданов и от председателя на ФОР – Варна г-н Станислав Михайлов. Всякакви опити за контакт с г-н Иван Богданов бяха проваляни, а председателят на ФОР – Варна го прикриваше.

Направената по мой сигнал през м. септември проверка от финансиращия проекта Център за изкуства “Сорос” доведе до следните изводи (цитирам последните три абзаца):

“С така описаните действия, предприети от Иван Богданов, Фондация за обществено развитие – Варна изцяло е променила същността на проект “LiterNet/Литературна мрежа” и е нарушила условията на чл. 2 от Договора за безвъзмездно предоставяне на средства №77/23. 05. 2000 година. С това писмо Ви известявам за намеренията на Фондация “Център за изкуства “Сорос” – София” да прекрати договорните си отношения с Фондация за обществено развитие – Варна.

Моля да прекратите работата по проекта, като свалите запазения знак и името на Център за изкуства “Сорос” – София и в десетдневен срок от получаването на настоящето писмо да възстановите сумата от 6 000 (шест хиляди) лева, която през месец юли беше преведена на сметката на Фондация за обществено развитие за реализиране на проект “LiterNet/Литературна мрежа”.

В случай на неизпълнение на горепосоченото Център за изкуства “Сорос” – София ще предприеме съдебни действия, както и ще информира обществеността за проявената некоректност от страна на Вашата фондация.”

Ако някой от Вас пожелае, мога да му изпратя сканирани този и други документи.

Очаквам Вашата подкрепа българското интернет пространство да остане чисто от престъпления, особено когато става дума за дейност, свързана с популяризиране на българската литература и култура.

 

Искрено Ваш:
Георги Чобанов

URL : http://liternet.bg
E-mail : gchobanov@hotmail.com"


Още по темата можете да намерите на адрес: http://liternet.bg/offer/notes/n1.htm