Светлана Алексиева

проза

Литературен клуб | страницата на автора | нова българска проза

 

ЧАЛГАДЖИЯ*

 

Светлана Алексиева

 

         Пристигнах в селото върху камион с жито. От вятъра косите ми се сплетоха и се напълниха с някакви златисти буболечки и трябваше цял час да се сресвам, по-скоро да се скубя пред една стара чешма с варовиково позеленяло корито.
         Цялото село беше построено на тези сухи бели варовици, по които личаха още мидени черупки и караха старците надълго и нашироко да разсъждават как някога селото им е било дъно на море и защо сега това море е избягало тъй далече, че повечето от тях го бяха виждали само като войници.
         Те си приказваха за морето седнали до чешмата, побутваха с бастуните си камъчетата пред себе си и следяха минувачите с живи, бистри очи, каквито имат само селските старци за разлика от пенсионерите по парковете в града. Явно моята особа ги заинтригува, а това бе рядък случай за мен. Старците са като децата – най-много обичат да разказват пред слушатели, а насаме не можеш да измъкнеш и думица от тях, сякаш се боят от теб. А къде другаде да търся толкова старци на едно място. Записвах фолклор – песни, приказки, по-рядко пословици, понякога легенди и задължително обичаи. Но все от жени. Мъжете разказваха повече в кръчмата, но пък присъствието на жена там разваляше цялата атмосфера. Никога не бях пожелавала да съм мъж, както някои жени, но това, че не можех да присъствам в селската кръчма като мъж и да си позапиша нещичко от “блажния фолклор” там , а също и невъзможността да отида на Атон и да се п оровя в тамошните библиотеки, понякога ме караха на истина да съжалявам. Особено за Атон...
         Та така, на мен ми трябваше разказвачът, не самата приказка – хиляди дремеха тъжно на рафтовете на Народната библиотека и бяха минали през ръцете ми през последните три години на отшелничество под стъкления й потон, където няма годишни времена, защото стъклата са матови и светлината равна – ако навън притъмнее включват луминесцентното. Как го правят със същата интензивност не зная, но излезеш и видиш, че вън е нощ – денят се минал без да усетиш. Само трите месеца турска баня през лятото са малко по-различни, когато последните отчаяни глави се мъчат да забравят за слънцето и тъмносиньото пъклено небе, бършат чела с бели кърпи и пъхат очилатите си носове между златните ръбове на енциклопедиите и одъвканите корици на речниците.
         Дремеха приказките в обемистите сборници и ги четяха сериозни хора с много титли. Това бяха почти истински приказки – почти дословно записани, с които са омайвали нашите прабаби, със солчица и пиперец като истинския живот. Днес децата ни четат едни преразказчета като подстригани пуделчета, които ги карат до тридесет години да се чудят мъже ли са или жени и ако са мъже за какво са мъже, а ако са жени за какво са жени и дали да не теглят нисколихвен заем, за да си сменят пола в частна клиника…
         - Добър ден – пристъпих към старците и напипах стартера на касетофона старателно маскиран в чантата ми. Вграденият му микрофон беше истинската ми гордост и наивните старци нямаше да усетят записа.
         - Добър вечер – отвърна ми един от тях с калпак и юнашки потури, които носеше повече от инат, отколкото от навик.
         Едното му око сълзеше полузоатворено, но другото ме гледаше закачливо и повдигаше нагоре сива рунтава вежда.
         - Защо вечер? – още няма дванадесет – направих глуповата гримаса, за да му доставя удоволствието да ми вземе акъла с шегата си.
         - За тебе може да е още денем, ама за нас веке е вечер. Денем беше коги вино пиехме и хоро играехме, а сега е вечер, време да се мре…          Другите старци се размърдаха. Кой почука на дърво, кой поплюва да отмахне лошата дума.
         - Що бе? – продължи моят старец – У гробища вуци (вълци) нема. От що ви е страх?
         Обясних им за какво съм дошла. Моят старец проследи ръката ми:
         - Да манеш оная пущина дето бръмчи в торбата ти. Яз може да съм кьорав, ама още чуем и не щем да се резилим. Откак внучето ме записва и ме прави за резил пред баща си много мразим тая пущина.
         Изключих касетата, т.е. прещраках два пъти бутона и симулирах изключване. Старците се посъвещаваха какво да ми разкажат и моят дядо започна.
         Имаше у наше село една мома – богата. Баща й и бракята й много овце имаха и ги водеха да зимуват на Бялото море, а тя седеше с майка си цела зима самичка и от нея знаеше разни работи.
         Майка й беше голема майсторкиня на сторинята, магията де. Това да та раздели с либето, да ти разболее някого, а че и да го умори, много го можеше. Отдавна да са я утепали с камъни, обаче и градушката можеше да разваля. Какво правеше, тя си знае. Излезе с два ножа в полето щом види голям облак. Хората се изпокрият – вали, гърми, трещи, но град не пада. А като мине всичко, тя си иде разскубана, с разкъсани дреи и казва, че се е борила с градушката. Знаеше имената на всички удавници в селото. Виждал съм я като овчерче застане горе на Еленката – баира де – и ги вика да й помагат. И верно в съседните села градушката изпотроши всичко, а нашето село чисто – гледаме, гледаме, пипаме и не ни се верва, ама градушката б`ила точно до слога.
         Сгодиха я тая мома, Куна де, за богато момче, хубаво, напето, учено и до месец щеха да дигат сватбата. Калесаха и гостите с жълта бъклица. Цело село си приготви лъжиците за тежка сватба, щото тогива всеки си ходеше на сватба с лъжица, а не като сега да заемат от хоремага.
         На Гергьовден Куна, ти не знаеш какво значи Куна – белка, невестулка – много хитро животно – се измъкнала рано-рано още след първи петли, то кажи-речи нощта да иде горе на нивята да се окъпе на росата. Майка й я научила така, да бъде не само бяла и червена, ами и снагата й да проблясва като посипана със сребърен прах, атлазена да речем.
         А то като изгряла една месечина – да крадеш бели коне. И вeрно чалгаджия имаше един, Веждю, тръгнал да краде коне, да припечели нещо. Тъкмо повел коня горе към Еленката и гледа долу в нивята жена. Ама пък очи имаше Веждю, като сокол – в ясно време горе от баира виждаше гемиите по Бялото море. Може и да лъжеше ама ние деца, ем деца, ем не видим толкоз надалече, та му вервахме. Та тъкмо повел коня и гледа долу жена. А Веждю много им отбираше на жените. У село лъжеше по две моми и по две булки, та го беха стреляли много пъти за тая работа, ама него куршум не го ловеше. Кога слиза долу гледа Куна и дружката й Верка голи се търкалят в нивята. Верка беше едно дребно яко, краката му като диреци, а косата й като на кърмаче – редка и мека – едвам заплиташе едно мише косаче. Ама иначе оправно, хич не се засрамило, ми взело да вика по Веждю. А Куна пребелила се и се разтреперила. От месечината ли, от роса та й, ама верно кожата й проблясвала, а тя само се сгушила на кълбо и се завила с косите си. А пък какви коси имаше – гъсти и къдрави – не могат да се оплетат – толкоз къдрици. Като си върже косаците и ги усуче с панделки отгоре додолу да не се рошат. А те тежки, тежки, дърпат й главата назад и я карат да върви права, да гледа малко отвисоко като царкиня.
         Това да се е забравило веднага. Видел ги – видел ги , чудо големо, гола жена. Грехота е да минеш чешма и да се не умиеш, грехота е да срещнеш жена и да не речеш “хубава е”. И жените обичат да ги закачиш. Кълнат, ама обичат. Щело да се забрави, ама в неделя правеха големо хоро у село. Веждю чалгаджия – свири на гъдулката, а Фоте тупанджията си тупа тупана да не хване прах. Не щеш ли и Куна излезла на хорото с главеника си. Играят, играят, а оня я хванал за ръката, защото й е главеник, иначе старите не даваха младите за ръце да се ловят, ами през кърпа да я държат за двата края. Та вдига високо ръката й, високо в небето да й се смъква везания ръкав и отдолу гривните й да дрънчат и кожата й да проблясва като седефена. А с другата ръка отгръщал абицата си да се види сребрения ланец на часовника му, защото имал и часовник.          И на Веждю взело нещо да му става: ситна пот избила по челото му, взел да мята лъка като луд по гъдулката А очите му все в Куна – гледа я, гледа я и я пронизва, а тя се топи, топи в тези очи цигански и взела да потъва в тях и цялото село гледа как се дави, и главеникът й гледа и не може да я спаси. А Веждю къса гъдулката, сякаш мъсти и я кара да плаче с човешки глас. Плаче гъдулката с човешки глас и накрая пиу-пиу взеха да й се късат струните, а Веждю продължава да свири, сякаш, че всичките са си здрави. Накрая и последната изписка и затихна и хората беха готови да си ходят, но Веждю изрева на Фоте да не спира, хвърли гъдулката и заигра само на тъпан. Взе да става страшно. Фоте за първи път излезе от дрямката си и заудря, сякаш че удря по цялата земя. Всичко закънтя и птиците взеха да се стрелкат ниско като пред буря. Само слънцето тихо преваляше и от вечерния небосвод диво се сипеха удари на тъпан. Веждю тъпчеше земята като да си отмъсти, че така здраво го привлича, гърчеше се, сякаш се бори със змей и с якаш за миг разтворил люспестите му крила се възземаше нагоре и аха да стигне небето отново се строполваше на земята и почваше да й мъсти. Фоте приклякваше и се изправяше и около него стана мокро от пот, а Веждю сякаш едва сега започваше. По едно време и двамата приклекнаха Веждю удари с ръце земята и се въззе нагоре. Фоте вдигна високо тъпана и когато всички очакваха Веждю да падне вече в несвяст, той продължи да лети нагоре и надскочи Фоте прав заедно с тъпана. Всички зяпнаха, само нечий разтреперан женски глас рече:
         - Я ща го взема!
         После разбраха, че го е рекла Куна, но брат й вече беше навил косаците й около ръката си и я влачеше към дома. Какво стана три дена никой не разбра, но на четвъртия видяха Куна да слиза за ръка с Веждю горе от Караколювата дупка – пещерата де.
         Взема го, но господ я наказа да нема деца – пет погреба и веке ни свирят, ни играят. Ей там се заселиха накрая на селото – къщата им никаква и дворът им никакъв… Ни дете, ни коте.
         Прииска ми се да ги видя и вечерта се упътих към малката къщичка. Похлопах, но никой не ми отвори. Вътре радиото гърмеше някаква ръченица. Повдигнах се до прозорчето и ги видях. Куна седеше с черна забрадка, прибрала тънки пръсти в скута си, бели, сякаш още леко проблясваха, а Веждю удряше крак в дъските, сякаш им отмъщаваше, после се възземаше към небето, но белият попукан таван го спираше. Записах разказа на стареца, но това последното къде да отбележа? То е от онези нещица, които си отиват между редовете – чувстваш сянката им да пробягва, но ако не си ги видял, никога няма да узнаеш що е – поглед ли, дума ли, въздишка ли…

 

 

 

*Чалгаджия (ост.) – свирач на кавал или друг инструмент (бел. ред.)

 

 

 

Електронна публикация на 24. декември 2000 г.

г1998-2003 г. Литературен клуб. Всички права запазени!