???

Какво ли значи да си романтичен
в света ни толкова техничен.

По Интернет чувства отдаваме
събираме в PC мечтите си.

И скрити зад маската в chata
с илюзия изпълваме дните си.

Приятелство, близост, любов и омраза
заразени са вече с виртуална “проказа”.

Сетивата бездушни, безсловесно немеят
без жарта на дланта, компютърно леденеят.

Очите напрегнати, неусмихнато свити
за светове програмирано нови само открити.

Децата отхвърлили примера на бащата
мечтаят за герой, но от DVD играта.

Животът променя се, менят се нещата
рокери, за бързина в мрежата, отказват тревата.

И опит за стих някой да прави
без помощта на компютъра трудно се справя.

Терзаем се дълго, да разбираме не готови
и смисъла търсим в клишетата нови.

Но истината намираме в старата книга
каквото е писано туй ни застига.

Таня Кирева
 
Електронна публикация на 10. ноември 2001 г.

г2001 г. Таня Кирева. Всички права запазени.
г2001 г. Литературен клуб. Всички права запазени.