Електронно списание „Литературен клуб“ - брой 109, година IX, юни 2007 г.

ISSN 1313-4124 | CopyRights.bg

заглавна страница | архив | редакция

 

 

Награда ``Христо Г. Данов`` - 2009 „Литературен клуб“ е носител на
Националната награда „Христо Г. Данов“
за принос в българската книжовна култура!

 

Най-старото електронно списание за
литeратура в България!

 

  ФИЛОСОФИЯ

   

  • Иван Сухиванов, „Висока вода“
   /library/fil/james/pragmatist.html">Уилям Джеймс, „Прагматистката теория за истината и тези, които я разбират погрешно“, пр. Николай Иванов

    

 

 

 

 

 

 

ISSN 1313-4124 Електронно списание „Литературен клуб“. Редактор: Емилиян Николов.
Издание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение Литературен клуб - Литклуб“.

г1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]