Електронно списание „Литературен клуб“ - брой 206, година XVIII, юли 2015 г.

ISSN 1313-4124 (Online) | CopyRights.bg

заглавна страница | архив | редакция

 

 

Награда ``Христо Г. Данов`` - 2009 „Литературен клуб“ е носител на
Националната награда „Христо Г. Данов“
за принос в българската книжовна култура!

 

Най-старото електронно списание за
литeратура в България!

 

 


 

 

 

 

 

 

Електронното издание „Литературен клуб“ се прави на изцяло легален софтуеър!

 

 

ISSN НОМЕР: ISSN 1313-4124 (Online) Електронно списание „Литературен клуб“ (https://www.litclub.bg). Редактор: Емилиян Николов;
редактор на рубриките „Философия“ и „Музикология“: Боряна Ангелова-Игова. Издание на Сдружение с нестопанска цел „Сдружение Литературен клуб - Литклуб“.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]