Лавица

коментарна рубрика за литература

Литературен клуб | Лавица | публикуване

 

"АНТОЛОГИЯ" -

новото литературно приложение на в. "Сега"

 

четири звезди Четири звезди Четири звезди Четири звезди

 

Емилиян Николов

         На една конференция преди около месец Инна Пелева изказа мнението, че един текст става литература, когато за него започнат да се създават метатекстове. И тъй аз реших да скалъпя може би първата рецензия за новото приложение на в. "Сега" (брой първи на приложението излезе на 20.12.2000 г.). Разбира се още в началото трябва да отбележа, че напълно подкрепям идеята за създаването на такива приложения към ежедневните вестници и не споделям песимизма на Бойко Ламбовски от уводната статия ("ако искаш, чети, ако искаш, пусни притурката в коша, или я трупай за вторични ... предвидили сме и такова") относно техния успех. Според мене този песимизъм е породен от скорошното запознаване на Ламбовски с Лора Шумкова от "Литературен форум" на една премиера, но както и да е.
          Още от лъскавата корица на изданието става ясно, че авторите (Б. Ламбовски, Деян Енев, Димитри Иванов, Емил Тонев) се придържат към изтърканото деление на литературата на "поезия" и "проза". (Тези, които са чели Цветан Тодоров, знаят какво имам предвид.) На корицата има снимка на Радой Ралин със заглавие: "Лице с необщ израз: Радой Ралин". Лице с необщ израз като че ли се оказва и нещо като общ знаменател на броя. От двете публикувани стихотворения на Георги Борисов е изведен на преден план цитата: "...нито имах лице,/ нито сълзи ми бяха останали...". Статията на Йордан Ефтимов "Книжни тигри" също откроява лица с необщ израз (Станислав Стратиев, Петър Волгин, Калчев...), въпреки че ги съсипва от критика. А иначе на Радой Ралин се отделят три странички - статия от Бойко Ламбовски, която започва с фрагменти от разговори със сатирика, минава се през текста на едно ретроспективно стихотворение на Радой Ралин и се стига до биографията му. Хубавото на статията е, че е насочена и към младите и че се опитва да ги приобщи към личността на Радой Ралин. С тази цел е поставена и негова снимка с Христо Стоичков. Но предполагам най-голям интерес би предизвикал разказа на Емил Тонев (автора на романа "Граница") - тук няма да го коментирам, тъй като не съм чел втория му роман "Омбре", но ако издаде трети роман, обещавам да се постарая.
         Накрая ще се спра на рубриката с анотации на нови книги, която носи едно име малко в стил тв преването "Бразди":  "Книжен обзор". В нея има няколко анотации, написани и от нашумелия повече като автор на къси разкази Деян Енев. Но твърде странно ми се вижда мнението му за дебютната книга на Димитър Матакиев "Гневът на ангела". Явно рецензентът много се е впечатлил от стрийптиза на автора в едно нощно предаване, но неговият хоризонт на очакване е бил неподходящ за четенето на тази книга.

21.12.2000 г.

 

г1998-2002 г. Литературен клуб. Всички права запазени!