Лавица

коментарна рубрика за литература

Литературен клуб | Лавица | публикуване

 

"МЕСТА НА ВСЕКИДНЕВИЕТО"

ИК "ЛИК", 2002 г., 320 с., цена: 12 лв.

 

Емилиян Николов

         Заглавието "Места на всекидневието" правилно номинира съдържанието на сборника - кратки статии ("миниатюри") върху ключови топоси като мелницата, пристанището, кантората, магазина, работилницата, салона, кафенето, читателския кръг, театъра, университета, казармата, затвора, болницата, гробището и др. Подзаглавието посочва, че тези места ще бъдат разгледани през призмата на тяхното създаване и еволюиране в европейската културна история. Съставителят Хайнц-Герхард Хаупт е подбрал текстове на ерудити, които се занимават с история, медиавистика, етнография, изкуства и са професори в университети като Сорбоната, Парижкия университет, Гьотинген, Хановер, Саарбрюкен и др. Въпреки краткостта повечето текстове се опитват всебхватно да изложат всички важни факти, свързани с дадено място, като същевременно се стремят да не бъдат строго научни и да бъдат интересни за четене. В това отношение се наблюдават някои общи подходи. Един от най-сполучливит е е започването на статия с цитат от книга на някой класик - например текстът за кантората започва с припомняне на началото на "Коледна приказка" на Дикенс, а текстът за канцеларията започва с цитат, който заема цели три страници или една трета от целия материал. Джулиана Биаджоли в "Мелницата" прилага като помощен материал разнищване на етимологията на поговорки и названия на географски обекти. Също така тя обрисува образа на мелничаря през Средновековието, като привежда примери дори от "Кентърберийски разкази" на Чосър. След това тя обрисува и образа на мелничарката, която задължително трябвало да бъде хубава и отбелязва, че красивата мелничарка се появява в литературата почти толкова често, колкото зловещият, измамен и сатанински мелничар. Авторката отива още по-далеч като казва, че "красивата мелничарка често била подозирана в проституция и думата "меля" е получила двузначно значение в литературата именно в тази връзка".
         Лично аз бях най-силно заинтригуван от статиите "Кафенето" и "Читателският кръг". В "Кафенето" Етиен Франсоаз проследява неговата история в европейската цивилизация от самото му възникване - като споменава различните версии - разширяването на функциите му изавършва с констатацията, че през XX век то е леко изместено от киното, радиото и телевизията, което за нас, българите, не е съвсем така. Освен място за срещи и свободно време, кафенето е било "едновременно и място за свободни дискусии, в което цари открита атмосфера; където се говори заради самия разговор и се обменят мнения по подобие на салона, но без неговите пирнудителни правила". Любопитно е, че то не е било място само за дискусии но и за четене. Кафенетата предлагали многобройни вестници и списания, които можело да се четат на място без да се заплаща за тях. През XVIII век се предлагали също и игри на карти, шах и… билярд. Постепенно кафенето се е превърнало в общодостъпно място. През XIX век кафенето станало многофункционално място за "срещи, диску сии, наслада, игра, общуване и свобода". Изброени са и различните видове кафенета (артистично, луксозно, народно и кафене с вариететни представления) като са разкрити основните им характеристики и са дадени примери.
         В "Читателският кръг" Роже Шартие разглежда разпространението на книгите през Средновековието и тяхното обсъждане. "Читателските срдужения създали едно пространство, в което частните лица могли свободно и публично да изразяват мнението си и да се възползват от величината на неговата оценка." Любопитно е, че в читателските дружества се предлагали и "неинтелектуални" наслади - "тютюнът, виното, билярдът, картите, вкусното и обилно ядене".
         Книгата "Места на всекидневието" би била интересна за широк кръг читатели - за всеки, който се интересува от история, литература, етнология и философия, също и за специалисти, най-малкото защото в край на книгата има и доста богата библиография.

 

15.10.2002 г.

 

 

г1998-2004 г. Литературен клуб. Всички права запазени!