Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ВЕЧЕРНЯ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Нависнали оръсени над бялата стена,
   дърветата, заслушани в пороя замълчал,
   блестят като ресниците на плакала жена,
   нечакано запалени от радостна лъча.

    

   По пътя отражения, кръстосани в зигзаг,
   а в облаците - златния черковен кръст забит.
   Това е сякаш двойния, таинствен знак
   на моята и твоята преплетени съдби.

    

   Една дарохранилница, единствен мой съсъд,
   в подножието божие, с наведена глава,
   ще сложа в бъдещия ден на праведния съд,
   когато ще са лишни и молитви, и слова.

    

   А Бог-отец отблъсне ли принесения дар,
   от женствена и майчина любов и скръб събран,
   ще впиеш Ти - Родителко - проляния нектар
   във своите вселюбещи, приемащи недра.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]