Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

БЪДНИК

 

Елисавета Багряна

 

 

   1

    

   РАЗТВОРИ СЕ пак, сърце замряло,
   като цвят, разцъфнал в късна есен...
   Мъката, що в тебе се е сбрала,
   може би щe стане малка песен.

    

   Малка, светла коледарска песен,
   дето хлопа с блага вест на прага
   и затопля погледа унесен,
   и на устните усмивка слага.

    

   Може би поне една-едничка
   ще смири тя несмирима рана.
   И тогава ще забравиш всичко,
   и самичко ти ще бъдеш сгряно.

    

    

    

   2

    


   ДУШАТА НЕ СЕ УМОРЯВА да вярва и чака.
   Макар приневолен и приживе сам се оплакал,
   макар от безумства, и чужди и свои, сломен -
   ти чудо не смееш да молиш от бъдния ден,

    

   - народе мой, с малките, пръснати къщици бели,
   затрупани в сняг и от старост се доземи свели,
   народе мой, с тежките стъпки и груби ръце,
   с навъсено чело и тъмно от грижи лице,

    

   през тази нощ, челяд събрал на вечеря оскъдна,
   запалили в огнището пак обичайния бъдник,
   кадиш ти из къщи - трапезата, одъра бял
   и хляба в нощвите, що сам си и жънал, и сял...

    

   И нека те бурите брулят и в шемет уплитат,
   от тях ще излезеш ти още по-твърд и изпитан.
   Спокойно вратата на бъдния ден отвори -
   на свода звездата ти утринна вече гори!

    

    

    

   3

    

   НАКЪДЕТО очи да обърнеш,
   все това е небе притъмняло,
   все това - неизбродното стърнище -
   и над него виелица бяла.

    

   Под сукмана си беден, одърпан
   зъзнеш ти, мъченица-жена,
   изпод черната вързана кърпа
   капят сълзи една по една.

    

   Ще намериш ли нейде защита?
   Кой ще вдигне ръката си пръв?
   Аз не знам, но аз знам, че преситена,
   и земята не ще вече кръв...

    

   А когато отмине бедата
   и повдигнеш ти бодро глава,
   ще запеят след тебе стадата
   и узрелите златни нивя.

    

   И ще види светът тази млада
   тази румено здрава жена,
   за която приготвил бе кладата -
   твоя лик - моя родна страна!

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]