Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ТЕЖЪК ЧАС

 

Елисавета Багряна

 

 

   Един след друг се нижат дните -
   един от друг все по-безлюдни, -
   и все по-ниско на везните
   натегва черното им блюдо.

    

   Понякога, но все по-рядко,
   проблесне лъч, небето синьо
   се отрази в морето гладко
   и загори като светиня -
   далече - прежната надежда.

    

   Но то е миг, и дваж по-черна
   над тебе вечерта се свежда,
   и по-горчива и безмерна
   невярата те обладава.

    

   И ти замахваш и прокуждаш
   дори и спомена тогава,
   и всички вече са ти чужди,
                 дори и братът,
                 и сестрата...

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]