Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ПАРАКЛИС НА ПЪТЯ

 

Елисавета Багряна

 

 

   1

    

   И ЕТО ГИ - просторните морави
   и първите разцъфнали дървета,
   и пролетта, която бях почти забравила,
   и слънцето, което горе свети.

    

   След оня шум и душните вагони -
   струящия се въздух на гората
   и свежите, преплитащи се клони,
   и златната смола, потекла по кората им.

    

   Чия ръка незнайна ме притегли?
   Кой дух добър пред мене вярно мина?
   То беше твоята любов задгробна, негли,
   и образът на свидното ни минало.

    

   И ето тук - на същата тераса -
   дойдох и мълком галя този камък...
   Напразно мислех раната зарасла
   и вярвах във изпепеляващия пламък.

    

    

    

   2

    

   МОЯТ ЧАС тогава не почука,
   не умрях от пламналия стожер.
   Но сега какво да правя тука
   без сърцето си обичащо, о боже?

    

   Бият пак неделните камбани,
   грее слънцето, цъфтят цветята,
   от ветреца леко разлюляни,
   гонят се вълните на нивята...

    

   Аз вървя и гледам, но студено
   и безрадостно мълчи сърцето.
   Образите бягат, отразени
   не в очи, а в стъклени парчета.

    

    

    

   3

    

   СЕГА ЗНАЯ: не греят в небето звездите
   за отмора на нашите погледи влюбени,
   не тъмнее дъбът, не ухаят липите,
   за да можем под тях като в сън да се губим...

    

   Ето, ти си отиде - и аз ще си ида.
   Още някоя пролет и лято, и зима -
   и на двата ни кръста, далечни, невидими,
   имената ни може би няма да има.

    

   А в небето звездите все тъй ще си светят
   и ще тегнат гроздовете зрели наесен,
   а напролет отново ще цъфнат дърветата
   и под тях други двама ще минат унесени.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]