Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ПЕСЕН

 

Елисавета Багряна

 

 

   Цели дни аз шия, без да стана,
   до прозореца глава склонила.
   Шия си венчалната премяна.
   Но е работата ми немила
   и шева ми - бавен и неравен:
   често късам свилената нишка,
   често спирам в горестна забрава.
   Всяка гънка крие по въздишка,
   всеки бод със сълзи оросен е.
   А в неделя сватбата ще бъде:
   нелюбим ще тръгне редом с мене,
   а любимия, на скръб осъден,
   мрачно зад амвона ще ме гледа
   с поглед тъмен, зъл и безутешен.
   Как ще срещна тоя взор последен?
   Как ще промълвя обета грешен?
   По-добре бе мъртва в тази дреха
   мащеха ми да ме пременеше.

    

   1924

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]