Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

МОЯТА ПЕСЕН

 

Елисавета Багряна

 

 

   На Вл. Василев

    

    

    

   Вземи ме, лодкарю, в своята ладия лека,
   която безшумно цепи вълните смолни
   и сякаш проправя оттук до небето пътека,
   и сякаш се гони с чайките смели и волни.

    

   Когато излезем от залива, там на открито,
   и капки солени пръснат нашите устни,
   и вятърът южен надуе платната развити,
   и лодката бяла магьосана в път се впусне -

    

   тогава, лодкарю, аз ще запея песен,
   нечувана песен - за моята малка родина,
   чието е име - облак над мене надвесен,
   чиято е песен - за мене мед и вино!

    

   Че пеят по жетва, пеят моми тъмнооки,
   момци ги припяват и вечер край порти причакват,
   и пеят по сватби, седенки в нощи дълбоки,
   и майките пеят - пеят, когато оплакват.

    

   О, песен такава - злокобно, сподавено-тиха,
   не си още чувал - и може би никъде няма,
   защото и няма - народ с орисия по-лиха
   и с мъка по-тежка, и с воля - безропотно няма.

    

   У нас планините лете не губят снега си,
   морето е малко, но име носи - Черно,
   и върхът е Черен, вечно сърдит и свъсен,
   и черна земята - плодна, но тъжна безмерно.

    

   Вземи ме, лодкарю, в своята ладия лека,
   която не плашат вълните пенни и смолни -
   по тях да направим една безкрайна пътека -
   да стигнем небето, да стигнем чайките волни!

    

   1926

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]