Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ХИМН

 

Елисавета Багряна

 

 

   Като малка черупка, която не знае де ще я изхвърли вълната разярена,
   аз се събудих една сутрина в тази непозната страна -
   с носии странни, непонятен език и цветя, които у нас нямат имена.
   Но - бурята, която ме изхвърли тука - да бъде благословена!

    

   Първий ден край океана - когато, задъхани от пръските на пяната солена
   онемяхме от възторг, а фарът от вълноломната стена
   освети с първия си лъч нашите омагьосано притиснати лица и рамена
   и като звезда за моряците засвятка в далечината стъмена -

    

   бъди благословен! Бъди всякога благословен и ти, живот непостижимо велик,
   и ти, моя съдба мъдроока, която ме кали с изпитания дългогодишни -
   за да ме подготвиш и причастиш с този върховен миг!

    

   Да бъдат проклети устните ми и моя вцепеняващ се от агонията език -
   ако в смъртния ми час, сред риданията на моите близки, сподавени и лишни -
   не благодарят и благославят тези дни всевишни.

    

   1936

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]