Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

REQUIEM

 

Елисавета Багряна

 

 

   I

    

    

   КРИЛО НАД МЕНЕ спуснато, крило на орис черна,
   не ще се вдигнеш никога от моята глава. -
   Преди да звъннат утринта, звъниха за вечерня,
   преди да чуя сватбени, надгробни чух слова...

    

   Далечни бели върхове, не ще ме утешите,
   ти, пеене на птиците, не трогваш моя слух. -
   Ненужни ми са повече на този свят очите,
   ненужно ми е тялото, останало без дух.

    

   Махни се, стих нерадостен, прокобящ, неотменен,
   звънтящите ти звукове какво ще ми дадат?
   Каква забрава жаждана, какво си днес за мене? -
   Гъдулката на слепия, що пее край градът...

    

    

    

   II

    

    

   НЕ ПЛАЧА, ЗАДЕТО безрадостен, пуст и прекършен,
   без тебе животът ми дълг ще е само и бреме;
   задето денят ми, едва що наченал, се свърши
   и никаква празна утеха не носи ми времето.

    

   Не плача за себе си. Нека, жесток и оскъден,
   животът между ни прегради да беше изправил -
   да бяхме осъдени вечно отделно да бъдем,
   да беше ме даже разлюбил, оставил, забравил...

    

   Но само да знаех, че тук на земята ти още
   живееш - и моите литнали мисли те стигат, -
   че дишаш, и гледаш, и чуваш - и в късните нощи
   прозорецът свети и бдиш ти наведен над книгата.

    

    

    

   III

    

    

   ВСЯКА НОЩ насъне неизменно
   идваш и оставаш до зори.
   Часовете се покорно сменят,
   както в миналите дни добри.

    

   Ние двама пак сме окрилени,
   пак обичащи и чакащи горим.
   - Отведи ме призори и мене -
   този свят ме вече умори.

    

   Аз не искам с кротко примирение
   да поема този черен дял,
   с който някой зъл ни бог дари...

    

   Аз не искам земните съмнения:
   няма смърт, разлъка и печал,
   няма минало, и бъдеще дори.

    

   1927

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, 2002 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]