Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

50 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА БОТЕВ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Изпълни се пророчеството твое - жив си ти -
   и ще живееш винаги в сърцата млади и горещи,
   с безсмъртната лъча на подвига смъртта си осветил,
   единствен лик, пред който всички ние палим свещи!

    

   Безволие, когато угаси надеждния светлик
   и обезвяра ни налегне като гробен камък,
   пред нас въстава твоят образ - мощен и велик -
   в очите с повелителен и гордо-гневен пламък.

    

   И леко дишаме, и гледаме Балкана тъмносини,
   и чуваме жътварките в безкрайните долини,
   и любим страстно, както някога си любил ти един,
   и твърдо вярваме и знаем: няма да загине
   народа, който е родил такъв поет и син!

    

   1926

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]