Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

КАТО ДЕТЕ, КОЕТО...

 

Елисавета Багряна

 

 

   Като дете, което са от бащиния дом изтръгнали
   и някъде средпът оставили без грижа и защита,
   така и аз останах по света самичка да се скитам.
   Ще се помоля, сълзите си ще изтрия и ще тръгна.

    

   В най-шумния и многолюден град, в тълпите на площада
   ще ида да се смеся - и ще хвърля мъката си кръстна, -
   дано под милионите нозе, незнаещи пощада,
   на прах да стане, вътъра да я подеме и разпръсне.

    

   Остане ли у мене пак - ще се отправя в планините -
   от най-високия и стръмен връх ще я захвърля в бездната,
   като откъртен камък, в пропастта надолу запокитен,
   по сипеите да се хлъзне и навеки да изчезне.

    

   Не се ли там погуби и завърне ли с в мен отново,
   в морето ще я хвърля, в най-дълбокото - да се удави...
   Но не успея ли, не ме ли и тогава тя остави -
   ще си я нося цял живот, додето с мене я заровят.

    

   1928

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, 2002 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]