Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

МАНСАРДНИ МЕЧТИ

 

Елисавета Багряна

 

 

   Тази нощ моята мисъл лети като огнена комета
              в междузвездното пространство.
   Тази нощ моят копнеж опасва като млечен път земята.

    

              О, това възнесение на поета,
              това лирическо пиянство,
              тази неутоленост на душата!

    

   Защо ми даде това тяло и този безпределен дух, о, Боже?

    

              Тази жажда за всички морета,
              този глад за петте контенента,
              това сърце за всички раси на земята
              - за врага и за брата!?
   Къде и как да избягам от собствената си кожа -
              аз, весталка, мегера и дева,
              аз бедна дъщеря на Ева?
   Вечно ли ще нося охлюва на гърба си
              черупката на ориста си?...

    

   Никога ли няма да видя белите северни сияния,
   да прелетя над тропиците и Атлантика?
   Никога ли няма да стъпи кракът ми по островите на Океания
   и да потъне погледът ми в южните съзвездия на Пасифика?

    

    

   *

    

    

   Защо не мога да застана пред гишето на пътническото бюро,
              дето пъстрата карта на земята
              виси опъната на стената
              като кожата на одрана пантера,

    

   да дигна ръка спокойно и самоуверено,
   да опиша една безконечна крива линия с малкото си перо,
   да кажа: - Дайте ми билет за този рейс!
              И да потегля с първия експрес...

    

    

   *

    

    

   Но аз не съм американски милиардер, колониален плантатор,
   златотърсач, мошеник, фалшификатор.
              Не съм англичанин-турист,
              моряк или авиатор,
              нито знаменит артист,
              нито „звезда“, нито дори „мис“...

    

    

   *

    

    

   Казват, Божа искра в мене тлее,
   не знам - която ме е залюляла, тя ще ме и долюлее:
         ще живея като всеки безприютен бохема,
         който мечтае да напише гениална поема,
         и ще предам Богу дух като всеки български поет,
         като завещая на хазайката някой неизплатен наем,
         на другарите - някой абонамент и дребен заем,
         и на поколенията - някой и друг вдъхновен ред,
         неутоления си глад и жажда
         и философския въпрос: защо човек се ражда?

    

    

   *

    

    

   Вие, които ме разбирате и обичате,
   когато умра, недейте да ме оплаквате и кичите.
   Сложете ми, наместо постеля, картата на земното кълбо,
   наместо покров - картата на звездното кълбо
              и напишете:
   Спи мирно между земята и небето,
              бедни поете!

    

              1931

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, 2002 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]