Елисавета Багряна

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на авторката

 

ЕКСПРЕС В ПУСТИНЯТА

 

Елисавета Багряна

 

 

   Върви, трещи, отнасяй ме безспир
   посред пустинята, посред нощта,
   по този кът незнаен на земята,
   ти, огнен змей, експрес космополитен!

    

   Задъхани в железните ти прешлени,
   ний, пътници от всички краища, тук,
   откъснати от близки, от света,
   живеем свойте общи нощ и ден.

    

   Каква приспивно сладка песен е
   на колелата тракането мерно,
   смешението на езиците,
   на нациите и на расите.

    

   И погледите се кръстосват, питат:
   - Коя си? Кой си? Накъде? Отде?
   Каква незнайна участ тук те гони?
   Какво преследваш - хляб, жена, пари? -

    

   Фиордите на Скандинавия,
   снегът и лесовете на Русия
   и замъците на Шотландия,
   и на Америка небостъргачите,

    

   и на Египет пирамидите,
   и фабриките на Германия,
   водите на Босфора и на Мармара,
   и нашите долини хлебоносни -

    

   неуловими, носталгични блянове,
   които се излъчват от очите
   и като топли па̀ри замъгляват
   прозорците на ресторан-вагона...

    

   А вън - безкрайност, нощ и ден пустиня,
   пустиня сива, тъжна и безплодна,
   без жилище, река, дърво, човек,
   и само вятър гони сухи тръни.

    

   1935

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

Публикация в кн. „Вечната и святата“, Елисавета Багряна, Изд. „Захарий Стоянов“, С., 2002 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]