Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО БРЦК В БУКУРЕЩ

 

Христо Ботев

 

 

 

         Редакция „Знаме“, Букурещ

 

 

         В сряда ще срещна одеските. Работите могат да бъдат добри, ако са добри и нашите. Страх ги е да си развалят кариерите мнозината, които се решават да дойдат. Какво прави Хитов? Отговорете: Николаев, Соборная № 6.

 

 

 

         Б о т й о в

 

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]