Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ИВАН ДРАСОВ

 

Христо Ботев

 

 

 

         Букурещ, 22 август 1875, часът 11.

 

             

    Б р а т е   Д р а с о в ! 

 

 

         Моето отбивание в Браила излезе твърде щастливо: щом излязах из железницата, се срещнах с един мой приятел, който идеше нарочно при нази за споразумение. Тоя човек е от четата на Хаджи Димитра, а сега е слуга на мошията на С. Берон. Като му разказах мисията си и положението на работите, той се разпали дотолкова, щото се реши да пожертвува и ризата си от гърбът. Аз му казах, че на отсрещните трябат 400 жълтици за барут и куршуми, и той се съгласи утре да се върне на мошията, да вземе тия пари и да ги донесе до вечерта на Пейова, за да ви ги изпроводят. И така, в други ден вие ще да получите тие пари. Щом ги получите, то да иде един от вас в Гюргево и да даде тие пари на някого от тамошните, за да ги занесе тутакси на Иванча. Можете, мисля, да ги предадете и на Кара Михала. После това да напишете едно благодарително писмо до тоя момък и да го насърчите като тряба. Той има около 1000 жълтици и е готов да ги пожертвува, за да обружи сам една чета и да я предвожда. А той е вреден1 човек. Името му е Христо Македонски. Вижте адресът му в адресите на вестникът.
         Из пътят се срещнах с един влах от официална нога и научих от него много неща. Тукашното правителство ще да гледа на сичко през пръсти. Работете само по-енергично. Вчера вечер в Букурещ се е съставил комитет за помагание въстаналите провинции в Турция. Тоя комитет се състои от българските медици, в него е и Цанков. Внимавайте, че тие ще да искат да ослабят действията на нашият комитет и под вид на това да събират пари и да ги употребят по свое усмотрение. Тие са ходили при Давила и той им е казал да не спят, а да работят. Всичките влашки министри са на Синай при князът на съвещание. Войската е в движение. Както и да е, вие си отваряйте очите на четири и бъдете по-сериозни. В мене се разигра вече хъшовският бяс. Тая нощ на 11/2 часът заминавам за Яш. Сега сме тука у Пейова всички наедно. Прощавайте. Тукашните събират пари, но цариградските ще да се забавят още два-три деня.
         Искам да се отбия в Галац, но не можа - ще да закъснея. Прощавайте.

 

 

         Ваш   Б о т й о в

 

 

 

1 Способен, сръчен.

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]