Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ДИМИТЪР ГОРОВ

 

Христо Ботев

 

 

             

    Б а е   Д и м и т р е! 

 

 

         Моля ти се, дай на Христа 100 книги от Иловайски и 100 на Кирила, за да ми ги изпроводи; аз, щом зема песни от евреинът, ще дойде и ще ти донеса 200-300. Засега нямах пари и земах само 100, които и дадох на Христа да ги продава. Ако Кирил не може да намери пари и да даде на Христа за път, то, моля ти се, дайте му - 10-15 франка. Остатъкът дайте на Коля Обретонов. Нека той земе и от Драгостинова 16 франка, които ми той дължи, а аз колкото е възможно по-скоро ще да му изпроводя една или две лири. Ако иска песни, то съм готов и песни да му изпроводя. Нека ми се не сърди и да не ме сравнява с Каравелова. Камата му е заменена от мене и се намира в кучешки зъби, гдето е и револверът, за когото ви говорих да отидем с бае Костаки да го земем. Но тя не е изгубена и аз скоро ще да я зема и ще да му я донеса. Моля ви се, бае Димитре, изпълнете молбата ми и пр.

 

 

         Ваш приятел Х р.   Б о т й о в

 

         Букур[ещ], 8 януар[и] 1876

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]