Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ПАВЕЛ ИКОНОМОВ

 

Христо Ботев

 

12/4 [18] 75, Букурещ

 

Г – н    П а в л е !

 

 

         Причините, които ме накараха да се отделя от Каравелова, са ония същи българи, които ме принудиха да почна изданието на „Знаме“. В нашата емиграция ще да произлязат големи променения. А на тяхното течение аз не можах да устоя. Отсрещните ще да ми помогнат да се сдобия с печатница и ще да бъда в сяко едно отношение техен. Това ви пиша, г-не мой, за да ви наумя, че и вие сте длъжни да ми помогнете барем с оная част доверие, което се изисква за поддържането на „Знаме“. Ако се боите да ми изпроводите някоя пара от спомоществованията, то кажете г-ну Скарлату да ми изпроводи барем стойността на календарите (ако са се продали), за да се поддържа в началото. Отнийде не съм приел счупена пара. Поздравявам ви братски.

 

 

Х р.   Б о т й о в

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]