Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО КИРИЛ БОТЕВ

 

Христо Ботев

 

         Кирил Ботйов, Бълг[арско] училище
         Гюргево

 

 

         Земи си сичките неща и ела по-скоро. Земи от Димитрови Симидовото рисувание. Чакам те утре.

 

 

Б р а т   т и

 

 

         Букурещ, 15 [май] 18761

 

 

---

 

1 Датата е по нов стил.

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]