Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ИВАН КЪРШОВСКИ

 

Христо Ботев

 

 

         Б р а т е   К ъ р ш о в с к и !

 

         Вестникът ще да Ви се изпровожда отсега, защото досега сичко е вървяло с краката нагоре. Песента Ви е твърде дълга. Как да я поместя, като ще да захване цели две колони? Освен това аз трябва да й поправя правописанието, и като го поправя, тя ще изгуби и ритмите си, и смисъла си. Бе да Ви л[ъ]стя, Ви казвам, че ми харесва песента, но не мога да я поместя. И аз имам такива дълги стихотворения, но за да ги поместя, трябва да прекъсна подлистникът, което е неизгода за мене и неприятно за абонатите.

 

         Поздравявам те и съм както сякога

Твой  Б о т й о в

 

6 юлия 1875
Букурещ

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]