Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | публикуване | страницата на автора

 

 

ДО ПРИЯТЕЛИ

 

Христо Ботев

 

 

         

От вапора „Радецки“ (между Турну Мъгурели и Бекет)

 

        

 

          Приятели!
          От Гюргево и Турно се качихме повече от 100 души; след нази върви турски вапор с башибозуци, но духът на момчетата е превъзходен. От Корабия до Бекет ще да се качат още 100 юнака; по сичките признаци планът ще се осъществи; след няколко часа ние ще да целунем свещената земя на България.
          Благодаря Ви, приятели, за доверието, което имахте към мене и за любовта, която показахте към моето поробено отечество. От страна на сичката чета ви принасям най-дълбокото си почитание.

Четоводец: Хр. Ботйов

 

           17 май 1876 год.
              От напора

           N.B. Новата станция за България село Козлодуй, 2 часа горе от Оряхово

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]