Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ

 

Христо Ботев

 

         23.3.1875, Бук[урещ]

 

             

    Г - н   С т о й ч о в ! 

 

 

         Писмото Ви от 19 марта получих и Ви благодаря, че сте се погрижили за „Знаме“. Относително абонатите в градът Ви ще да следвам така, както ми пишете. Но Вие видите, че аз съм се вече отделил от Каравелова и ще да зимам особена печатница, затова, моля Ви, изпроводете ми колкото пари сте събрали, защото имам голяма нужда. Поздравете г. Широкова и приемете от него 10 fr. за календарите.
         Братски поздравления

 

Б о т й о в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]