Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

ДО ФИЛИП ТОТЮ

 

Христо Ботев

 

    Български Революционен
               Комитет
             и Букурещ
                 № 30

Букурещ, 1875 Август 21
   № 2

 

 

Уважаемий ни войводо!
 Ф и л и п   Т о т ю

 

 

          Вам трябва да е известно вече, че в България се приготовлява силно всеобщо възстание и че това възстание скоро ще да избухне.
          Всичките революционни комитети в България бяха испроводили свои представители в Букурещ и на едно общо събрание се реши да ви поканем да доидете, за да земете командата на една огромна и добре организувана чета.
          Ние вярваме във вашият патриотизъм и във вашата постоянна готовност да послужите на своето потъпкано и поробено отечество и затова испровождаме нарочно едного от членовете на тукашния революционен комитет, а именно г-на Христа Ботйова, с когото като се споразумейте, молиме да додите незабавно в Букурещ.
          Сега е време да покаже секи своите достойнства и своята любов към отечеството си, сега е време да види и нашият народ бял свободен ден. Вие, уважаемий ни войводо, сте един от първите синове на България: Вие сте жертвували за нейната свобода и имот, и живот, Вие сте напълнили България с имято си и със своите подвиги - не оставяйте сега на дире от своите другари и приятели, покажете че у Вас не е угаснала любовта към отечеството си [Ви], а елате да нанесете страх и трепет на нашите тирани и да оставите името си вечно в българската нова история. Уверени във Вашият патриотизъм, чакаме да Ви прегърнем брътски и заедно с вази да извикаме: Да живее България! Да живеят нейните достойни синове!

 

 

Членове на комитета
Индж. Д. Шопов
Ив. Т. Драсов
Хр. Ботйов 168
Д-р Чобанов
Д. Ценов

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]