Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ПРИСТАНАЛА

    

   Христо Ботев

    

    

   Кавал свири на поляна,
   на поляна, край горица;
   млада, хубава Стояна
   търчи с менци за водица.

    

   Из градина крещи, вика
   омразната нейна стрика:
   „Полудя ли, мар Стояно,
   та отиваш толкоз рано?

    

   Стой, почакай д`идем двама!“
   Па се спусна к`нейна мама
   да ковлади тя Стояна,
   че отива на поляна.

    

   Ей изскочи стара майка
   на висок и хубав чардак:
   ахна, търти се, заплака,
   като видя кървав байряк,

    

   че се байряк там ветрее
   сред юнаци, сред дружина
   и Стоянка се белее
   в прегръдките у Дойчина.

    

   Като зърна той, че иде
   неговото мило либе,
   из юнаци той изскочи
   и към нея с пръст посочи:

    

   „Ей, дружина, хай станете!
   Ей я иде - погледнете:
   туй е мойта горска птица,
   туй е мойта годеница!“

    

   Па си весел, засмян тръгна
   да посрещне той Стояна;
   наближи я - с пушка гръмна,
   като видя, че й засмяна.

    

   И дружина загърмяха
   на засевки, та запяха;
   а тя ръце си разгърна,
   та Дойчин я млад прегърна.

    

   А нейната клета мама,
   като гледа таз измама,
   сълзи лее и проклина
   ту щерка си, то Дойчина.

    

   „Да не цъфнеш, да не пекнеш,
   дъще клета, със Дойчина,
   да окапеш, дето седнеш -
   да не станеш по година!“

    

   Дано болест те налегне,
   болест, дъще, живеница,
   и Дойчин да не убегне
   от верига, от темница!

    

   Тоз хайдутин, що го либиш,
   на кол утре да го видиш,
   че от там се тебе хили
   и на горски самодиви!

    

   Че той батя ти измами,
   та хайдутин върл направи;
   а теб, дъще, клета, мами,
   баща, майка та остави!“

    

   От тез клетви се събуди
   и Стоенкин баща стари;
   той излезе и се чуди
   и в главата се удари.

    

   Но кат видя той Дойчина,
   дъщеря си и мил сина,
   попоглади си брадата
   и извика към гората:

    

   „Горо, горо, майко мила,
   толкоз годин си хранила
   мене, горо, юнак стари
   с отбор момци и другари, -

    

   храни, горо, таквиз чеда,
   дорде слънце в светът гледа;
   дорде птичка в тебе пее,
   тоз байряк да се ветрее!“

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Речник:

    

    

   с т р и к а   - стринка
   к о в л а д и   - клевети
   т ъ р т и   с е - тръшна се (диал.)
   з а с е в к и   - обичай при сватба

    

    

    

   Първата редакция на стихотворението излиза във в. „Дума на българските емигранти“, брой 4 от 17 юли 1871 г., а втората - в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]