Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   СТРАННИК

    

   Христо Ботев

    

    

   Бързай, странник, върви скоро
   къща бащина да стигнеш;
   пред къщата играй хоро,
   през хорото ти ще минеш.

    

   „Добре дошел“, ще ти кажат
   деца, баби и подевки;
   а момите - те играят
   подир дружкини засевки.

    

   Няма нищо! Други зема
   тази, що си нявга любил;
   но и за теб моми има:
   бога не си с камъни бил.

    

   Ще излезе стара майка
   да посрещне мила сина,
   ще заплаче, ще завайка:
   „Син дочаках от чужбина!“

    

   Ще прегърне мъжка снага,
   а ти нейни стари кости;
   ще чуйш майчина си тъга,
   ще чуйш нейни думи прости.

    

   Ще чуйш, ала недей плака,
   първо либе че сгодили,
   друга вест те тебе чака -
   за баща и братя мили!

    

   Турци тейка ти убиха,
   братята ти и двоица,
   полежаха, па изгниха,
   отровени във темница.

    

   Но то нищо! Ти да си жив,
   баща скоро ще да бъдеш, -
   бог е добър и милостив,
   а ти тряба род да въдиш.

    

   На̀, че плачеш! Ех, жена си!
   За жени е плачът даден,
   за жени, за сиромаси:
   ти не си ни гол, ни гладен.

    

   Речи тамо: „Бог да прости“,
   на попове по патрихил,
   на трапеза свикай гости,
   пък бъди какъвто си бил!

    

   Земи жена хубавица,
   или грозна със имот;
   народи рояк дечица
   и с сюрмашки ги храни пот.

    

   Тъй глупецът, тъй залита
   да прекара добър живот,
   и никога не се пита
   човек ли е той или скот!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Речник:

    

    

   п о д е в к и   - млади девойки
   п а т р и х и л   - свещеническа дреха

    

    

    

   Стихотворението излиза за първи път във в. „Свобода“ , год. II, бр. 43 (8 април 1872 г.). Втората редакция е включена в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]