Христо Ботев

поезия

„Литературен клуб“   -   най-старото електронно списание за литература в България!  | начало

 

   ЗАЩО НЕ СЪМ?...

    

   Христо Ботев

    

    

   Защо не съм и аз поет,
   поет като Пишурката?
   Ех, че ода бих направил
   на баба си на хурката!

    

   Защо не съм и аз поет,
   като Сапунова трети!
   Че запял бих, че възпял бих
   на владиката конете!

    

   Но защо не съм Владикин,
   да напиша чудна драма -
   за жабите, за мишките
   и боят им с цар Радана?

    

   Защо не съм и Войников,
   плодовит, прочут списател,
   да съставя и молитви
   на нашия цар създател?

    

   Защо не съм и Пърличев,
   да преведа Илиада;
   но с такъв превод, за който
   и лобуд да ми се пада?

    

   Но защо не съм Славейков,
   да заплача, да запея:
   „Не пей ми се, не смей ми се,
   от днес вече ще да блея?“

    

   Но защо не съм и Вазов,
   „вярата“ си да възпея:
   че ще стане вълк овцата,
   а певците като нея?!

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   ---

    

    

   Стихотворението „Защо не съм?...“ излиза за първи път в бр. 3 на издавания от Ботев вестник „Будилник“ на 20 май 1873 г.

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]