Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[Вестник „Балкан“ ще се издава и на български език]

 

Христо Ботев

 

 

       Научаваме че, румънският вестник „Балкан“, който се издава и редактува от г. К. Цанкова, ще захване да се издава и на български език. За тая цел г. Цанков е молил тукашните наши така наречени стари - които едно време издаваха „Отечество“ - да му назначат една каква-годе годишна субвенция. Петима души от тия патриоти са имали вече но 30 преминалий юния особено за това совещание в метохът на българската черкова, но не знаеме дали са удовлетворили просбата на г. Цанкова. Както и да е, а ние с особено удоволствие съобщаваме тоя слух на читателите си, толкова повече като сме известни, че рекацията на българското издание на „Балкан“ ще да се намира в ръцете на известния наш политик и литератор г. Л. Каравелов. И ка да се не радва човек? Г-н Каравелов дълго време се е подвизавал на публицистичното поприще, познава българският народ, знае неговите нужди и стремления, но при сичкото това неговият орган „Независимост“ е оставил множество вопроси в животът на българският народ висящи и неразяснени. Сега, разбира се, тие вопроси, при помощта на г. Цанкова, ще могат да се разяснят и ще да съживят от една страна заспалата наша емиграционна журналистика. Ние поздравяваме г. Цанкова за неговото предприятие.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 21 от 7 юли 1875 г.]

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]