Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[Списание „Ден“]

 

Христо Ботев

 

 

       Г-н П. Карапетров е сполучил да добие воля от турското правителство, за да издава едно научно политическо списание, което ще да носи название „Ден“. Програмата на това списание, която е обнародвана вече в едно отделно обявление, ни се види дотолкова широка, щото не мислиме да може да се изпълни добросовестно при такива средства и обстоятелства, [с] каквито въобще разполагат нашите издатели на подобни списания. За да може едно неделно издание да обема такъв разнообразен и специален материал, то трябва да има няколко души постоянни сътрудници и да брои няколко хиляди пренумеранти. Но ние твърде добре знаем каква е нашата публика и следователно с какви средства могат да разполагат нашите издатели-журналисти и затова, ако и преждевременно, ние ще ще да кажеме, че програмата и на „Ден“ ни се види малко шупливичка. Дано се излъжем в своите предположения.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 9 от 16 февруари 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]