Христо Ботев

поезия, публицистика, писма

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

 

[„Български народни песни“ от А. Дозон]

 

Христо Ботев

 

 

 

       Във Виена е излязла на французки и на български език една твърде замечтателна книга под заглавие „Български народни песни“ - Chansons populaires bulgares inèdites, publièes par Aug. Dozon. Песните са преведени и на французки с един обяснителен текст и имат един словар в краят. Цената на тая книга е 6 фиорина и се намира за продан у Gerold Comp. Wien, Stephansplatz. Ние рекомандуваме тая книга на редакторите на сръбския в. „Изток“ и молиме ги да ни кажат не са ли тие песни сръбски, преведени от г. Дозона на български, както са направили, според мнението на Милоша Милоевича, и братия Миладинови.

 

 

[в. „Знаме“, г. I, брой 23 от 27 юли 1875 г.]

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]